Kolarstwo i rekreacja rowerowa jest dzie­dziną, na której w Gminie Grę­bocice nie szczędzimy energii, dostrzegając jej wszechstronne walory. Zwłaszcza korzy­ści i satysfakcję, jaką przynosi nie tylko młodzieży, ale wszystkim niezależnie od wieku i płci. Podejmowane od kilkunastu lat starania i działania sprawiły, że sporty rowerowe stają się tra­dycją i jedną z marek naszej gminy w subregionie Zagłębia Miedziowego, a także poza nim.  Przy okazji wyścigów rowerowych zachęcamy do odkrywania piękna Gminy Grębocice.

Promując kolarstwo, zachęcamy również do rekreacyjnych i turystycznych wędrówek po naszych okolicach. Amatorzy wypraw ro­werowych mają do wyboru oznakowane tra­sy, przemierzające najciekawsze krajobra­zowo zakątki Wzgórz Dalkowskich i Prado­liny Głogowskiej. Nie omijają one też zabyt­ków i osobliwości przyrody. Jedno i drugie spotykamy na szlakach w gminie Grębocice. Możemy wybrać oznakowany szlak zielony dookoła Gminy Grębocice bądź wycieczkę tematyczną „Szlakiem Zabytkowych Kościo­łów w Gminie Grębocice”. Pozwoli nam ona odkryć i podziwiać piękno dawnej architek­tury i sztuki sakralnej.

Z kolarskim pozdrowieniem

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński

 

Niemal wszystko to, co charakterystyczne dla pejzażu północnej części Dolnego Śląska, spotyka się na terenie Gminy Grębocice. Tu dolina Odry rozszerza się półkolem, tworząc Równinę Grębocicką. Z trzech stron okalają ją wieńcem Wzgórza Dalkowskie. Wśród szachownicy pól na równinie i w obniżeniach pośród wzgórz rozsiadły się wsie stanowiące krajobraz osadniczy, tworzony od wielu pokoleń ręką człowieka. Każdy z tych krajobrazów zawiera w sobie elementy, które stanowią o cechach właściwych dla Gminy Grębocice. Równina i łagodne skłony wzniesień zajęte są głównie przez uprawy. Z kolei wzgórza są nie tylko celem wędrówek, ale także ulubionymi miejscami na rowerowe eskapady. Służą temu liczne oznakowane szlaki rowerowe. Dzięki nim odkrywamy piękno i osobliwości gminy: rozległe widoki, pomniki przyrody i leśne uroczyska. Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki. Wśród nich wyróżnia się rangą i malowniczością położenia Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu. Współczesność Gminy Grębocice to obraz dokonanych i dziejących się zmian we wszystkich dziedzinach. Gmina przebyła drogę od szarej stabilizacji sprzed ponad dwóch dekad, do pozycji jednej z najprężniej rozwijających się na Dolnym Śląsku. Zrównoważony rozwój wyraża się m.in. w wysokiej jakości opieki zdrowotnej i socjalnej, szkolnictwa i kultury oraz w dbałości o zabytki.

PATRONAT

AKCJA SPOŁECZNA