Regulamin imprezy sportowej

” Cross Baby Jagi ”- IV edycja 2021

18 września 2021 roku

CELE IMPREZY 
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu człowieka, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych . Promocja  przyrodniczo – krajobrazowych  walorów  Gminy Grębocice   ( Bike – Park Obiszów ). 
Rywalizacja samorządowa. Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Grębocice.
Upowszechnianie społecznych akcji ratujących życie” Tak Dla Transplantacji”   

CHARAKTER IMPREZY
Impreza ma charakter rekreacyjno- sportowy
Impreza przeznaczona jest dla wszystkich chętnych, którzy wyrażą chęć uczestniczenia i spełnią warunki regulaminu imprezy.

ORGANIZATOR
Organizatorem  jest   Gmina Grębocice  oraz firma Sport -Górski  Jerzy Górski
Kontakt z organizatorem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub telefon (+48) 504225878 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

PARTNERZY
Nadleśnictwo Głogów

PATRONAT
Honorowy Patronat  Wójta  Gminy Grębocice Romana Jabłońskiego

TERMIN I MIEJSCE
Impreza odbędzie się w sobotę, 18 września   2021 r. w godzinach od 9.00 – 15.30

Obiszów - Boisko w Obiszowie ( początek trasy Bike Park Obiszów).

DYSTANS I TRASA  

Przedszkola  150 m

Rocznik  urodzenia 2012 – 2014 -  400 m, ( jedno okrążenie – polana - Boisko w Obiszowie )

Rocznik 2009 – 2011 -  800 m, ( dwa okrążenia - polana - Boisko w Obiszowie)

Rocznik 2006 – 2008 - 1.200 m, ( trzy okrążenia - polana - Boisko w Obiszowie)

16 lat + i dorośli  6,5 km ( trzy małe okrążenia   po około 2,15 km )

18 lat +  12 km, (trzy małe okrążenia   po około 2,15 km + jedno  duże Baba Jaga 5,5km)

Sztafety Samorządowe 4x 400m

BIURO ZAWODÓW

W dniu zawodów zawodnicy zobowiązani są dokonać weryfikacji w Biurze Zawodów. Na podstawie listy zgłoszeń oraz dowodu tożsamości i po podpisaniu oświadczenia oraz potwierdzeniu uiszczenia opłaty startowej zostanie wydany pakiet startowy.

Niepełnoletni - prawo startu mają dzieci, których opiekunowie wypełnią formularz zgłoszeniowy  umieszczony na stronie imprezy, a w biurze zawodów odbiorą numer startowy i podpiszą oświadczenie dotyczące nieletniego zawodnika.

PROGRAM IMPREZY

 • 9.00 – 12.00 Biuro Zawodów

Po godzinie 12.00 pakiety startowe  i numery dla dzieci nie będą wydawane.

 • 10.45 oficjalne otwarcie
 • 10:50 rozgrzewka
 • 11.00 Start Wspólny Bieg 6,5 km i  12 km . Obowiązuje limit czasu 2 godziny
 • 13.05 Start Sztafety Samorządowe 4x 400 m
 • 13.25 bieg  Przedszkolaków 150 m
 • 13.30 bieg dzieci  -  rocznik  2012 – 2014 -  400 m,  
 • 13.40 bieg  dzieci – rocznik  2009 – 2011 -  800 m,
 • 13.50 bieg dzieci ­­- rocznik 2006 – 2008 - 1.200 m,
 • 14.30 Ceremonia zakończenia biegu i wręczenie nagród dla dzieci przy Mecie w ogródku dla zwycięzców.
 • 14.45 Ceremonia zakończenia biegu i wręczenie nagród przy Mecie w ogródku dla zwycięzców.

UCZESTNICY :

 1. Przedszkolaki
 2. Uczniowie szkół podstawowych
 3. Dorośli i 16 lat +
 4. Samorządowcy 

UWAGA! SPECJALNY BIEG – SZTAFETY SAMORZĄDOWE 4 x 400m  „ BIEG O MIOTŁĘ BABY JAGI”

W biegu mogą wziąć udział 4 osoby w składzie np.:

 • Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie
 • Przewodniczący rad gminy, miast, powiatów
 • Radni gmin i miast, rad powiatowych
 • Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych
 • Posłowie, senatorowie oraz goście zaproszeni przez organizatora
 • Sołtysi, Radni, Koła Gospodyń Wiejskich

Biegi dla dzieci – niepełnoletni

Prawo startu mają dzieci, których opiekunowie wypełnią formularz zgłoszeniowy  umieszczony na stronie imprezy, a w biurze zawodów odbiorą numer startowy i podpiszą oświadczenie dotyczące nieletniego zawodnika.

BIEG 12 km
Prawo startu w biegu na dystansie 12.000 m mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w Biurze Zawodów okażą dokument tożsamości oraz podpiszą oświadczenia  o  świadomości  zagrożeń i starcie na własną odpowiedzialność.

BIEG 6.5 km 
Prawo startu w biegu na dystansie 6,500 m mają wyłącznie osoby, które w roku 2021 ukończą 16 lat (rocznik urodzenia 2005 i starsi), które podczas weryfikacji w Biurze Zawodów okażą dokument tożsamości i nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez opiekuna prawnego).

KATEGORIA MISTRZOSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY GRĘBOCICE na dystansie 6,5 km i 12 km.

w Mistrzostwach może wziąć udział :
każdy zawodnik, którego miejscem zamieszkania jest gmina – GRĘBOCICE i który w formularzu zgłoszeń będzie miał prawidłowo wpisaną nazwę swojej miejscowości należącej do gminy Grębocice. Zawodnik musi zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji chęć udziału w tej kategorii oraz w biurze zawodów podpisać oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.


ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia udziału we wszystkich biegach będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej.
 • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie zawodów  www.crossbabyjagi.pl
 • Uczestnicy Biegu 6,5 i 12 km po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com
 • O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpisowego  (wysłania). Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit uczestników: 

łącznie w biegu 6,5km i 12km – 200 osób

dzieci :

przedszkolaki  - 100

pozostałe roczniki – 100

 • Zgłoszenie zawodnika i wniesienie opłaty (dystans 6,5km i 12km) powoduje nadanie mu unikalnego numeru startowego i zmniejszenie limitu, o którym mowa powyżej - aż do jego wyczerpania, a co za tym idzie- samo zgłoszenie nie daje gwarancji zmieszczenia się w limicie i startu w biegu.
 • Po przekroczeniu limitu każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 8.09.2021 po tym terminie dopisanie się do listy startowej będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc i specjalnej zgody Organizatora.

 WPISOWE – ( opłata startowa)

 • Uczestnicy Biegu po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem  do płatności przez tpay.com.
 • Opłata startowa biegu 6,5 km i 12 km wynosi  50 zł
 • Pakiet Startowy 
  (dla biegu 6,5km i 12 km)   
 1. numer startowy + agrafki
 2. posiłek po biegu
 3. woda na trasie
 4. koszulka
 5. zwrotny chip do pomiaru czasu
 6. pamiątkowy medal na mecie

Uwaga ! 
Od uczestników Biegu dzieci nie pobiera się opłaty startowej - nie otrzymują oni pakietu startowego poza numerem startowym i agrafkami.

Sztafety – nie pobiera się opłaty ,

 • pakiet startowy sztafet:
 1. numery startowe + agrafki
 2. koszulki
 3. zwrotny chip do pomiaru czasu
 4. pamiątkowe medale na mecie

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.

 • FAKTURY VAT – ABY OTRZYMAĆ FAKTURĘ NALEŻY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM WYPEŁNIĆ POLE DANE DO FAKTURY.
 • ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI KONIECZNIE PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI !!! NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY DO PARAGONU.
 • Osoby, które dokonały przelewu po 8.09.2021 muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.
 • Możliwość dokonania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte wcześniej w wyniku wyczerpania się limitu miejsc.
 • Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 NAGRODY

Specjalna nagroda dla zawodnika lub zawodniczki w najlepszym przebraniu Baby Jagi.

Specjalny bieg – sztafety samorządowe 4 x 400 m

nagrodzone będą miejsca (I-II-III ) w klasyfikacji Open

nagrody: miotły + dyplomy

Bieg – 6,5 km i 12km  

nagrodzone będą miejsca (I-II-III ) w klasyfikacji Open Kobiet oraz Mężczyzn,

nagrody: puchar i dyplom

Bieg – 6,5 km i 12km - Kategorie wiekowe  

nagrodzone będą miejsca (I-II-III) Kobiet i Mężczyzn:
6,5 km : 16-17 lat, 18 –29 lat, 30 -39 lat, 40 -49 lat, 50 – 59 lat i 60 + lat

12 km : 18 –29 lat, 30 -39 lat, 40 -49 lat, 50 – 59 lat i 60 + lat

nagrody: puchar i dyplom

Kategorie wiekowe nie dublują się z klasyfikacją generalną.


Kategoria Mistrzostwa Mieszkańców Gminy Grębocice.

klasyfikacja będzie prowadzona na dystansie 6,5 km i 12 km (miejsca I-III) Kobiet i Mężczyzn.

nagrody: puchar i dyplom

Klasyfikacja Szkolna:

osobno chłopcy i dziewczęta (I, II, III miejsce)

nagrody: medal i dyplom
rocznik  2012 – 2014 
rocznik  2009 – 2011
rocznik  2006 – 2008

POMIAR CZASU
Zawodnicy zobowiązani są startować w czasie wyznaczonym przez organizatora biegu.

Pomiar czasu –elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym. Chip musi być założony nisko podłoża (sznurowadła buta). Utrata lub nieoddanie chipa jest jednoznaczna z dyskwalifikacją.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w zgromadzeniach.

 • Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, należy zdać je do depozytu,
 • W razie awarii systemu ostateczna decyzja odnośnie wyników należy do organizatora.
 • Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i crossbabyjagi.pl
 • Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia startu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 • Podpisanie oświadczenia  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawodów i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z promocją zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 

 • Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

SPORT GÓRSKI JERZY GÓRSKI

PIASTA KOŁODZIEJA 12/5, 67-200 GŁOGÓW, NIP: 693 134 18 87 

 

 1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem: 

Numer telefonu: +48 504-225-878

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

 

 

CEL PRZETWARZANIA

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Jako organizator zawodów przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

Jako organizator zawodów jesteśmy zobowiązani do przekazania twoich danych osobowych odpowiedniemu urzędowi skarbowemu gdy wygrasz nagrodę

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz 2032

 

 

 

 1. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?

Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

 

 1. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przekazywane do sts-timing zajmującej się pomiarami czasów podczas naszych imprez, oraz mogą być przekazywane do podmiotów takich jak urząd skarbowy  przypadku gdy zajmiesz premiowane nagrodą miejsce.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania zawodów, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

 1. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego zrealizowania zawodów sportowych. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością wystartowania w zawodach.

 

 1. Jakie są Twoje prawa?
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

SPONSORZY

PATRONAT

AKCJA SPOŁECZNA